Welkom bij het logingedeelte van BiljartPoint.

We willen u op de hoogte brengen dat alle inlogpogingen en bezoeken gelogd worden om misbruik te voorkomen.
Bij strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan.

Uitslagen Beheer Login
Bondsnr :
Wachtwoord :
Organisatie :

Speciaal voor de KNBB leden.
Leden die oorspronkelijk 5 cijferige bondsnr hadden hebben met ingang van nu een 6 cijferig bondsnr dat begint met een 3.
Voorbeeld: Bondsnr 70000 is nu voortaan 370000
Op dit moment kan het nog zijn dat er verschil zit tussen de ledengegevens bij de KNBB en Biljartpoint.
Reden is dat de koppeling met de nieuwe ledenadministratie nog niet helemaal afgerond is.
Verwachting is dat dit uiterlijk half februari 2022 geregeld is.
- Klik hier als u, uw wachtwoord wilt aanvragen of als u die vergeten bent.

- kunt u niet inloggen? neem contact op met uw competitiewedstrijdleider om uw rechten te controleren.

Klik hier om naar de stand te gaan.